MAKLUMAT PELAYANAN

Posted by:

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN

SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN

STANDARD PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.

DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,

KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Batealit,  20 Januari 2015

CAMAT BATEALIT

Drs. AGUS BAMBANG LELONO, MH

Penata Tk. I

NIP. 19721107 199203 1 006